CONVOCATORIA ORDINARIA 3º ESO - 2019

Cómo participar

Unha vez obtido o modelo de solicitude e demais formularios na oficina do programa VIGO EN INGLÉS ou na páxina web www.vigoeningles.org, deberán presentarse ditos formularios debidamente cubertos, xunto con toda a documentación requerida, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo (Praza do Rei s/n).

O prazo de presentación será de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte da data de publicación das bases da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOP).

Aviso legal