Norwich (Ormiston), 18/09/2023: This is just getting started!

GAL: Boa noite, familias! Conseguímolo: por fin chegamos a Norwich! Despois dunha viaxe por terra e aire na que percorrimos centos de quilómetros, fomos quen de aterrar nesta pintoresca cidade do leste de Inglaterra. Acordamos moi cedo para estar a primeira hora en Peinador e, tras localizar ao noso monitor, de reunir a todo o equipo e de tirar unha foto con Olga, a Concelleira Delegada de Educación, embarcamos no primeiro dos dous avións, en dirección a Madrid. Precisamos pouco máis dunha hora para pór os pés en Barajas, onde tivemos que efectuar unha longa escala que, entre falar e falar con compañeir@s doutros grupos e máis pasear polas tendas de duty free, non se fixo tan pesada. Malia a advertencia sobre un posible retraso por mor da meteoroloxía, o noso segundo voo, desta vez rumbo a Londres, cumpriu co horario establecido e, ao redor das sete do serán, hora británica, xa estabamos no bus que finalmente nos levou a Norwich; na compaña de Karen, unha das membros de The English Experience, a academia onde imos adestrar durante a nosa primeira semana de estancia, e máis Gavin, o condutor. O esgotamento fíxose notar e, ao que máis e ao que menos, deulle o sono polo camiño; mais contra as dez coñecimos ás nosas host families, que nos recibiron cos brazos abertos e recolleron en coche para poñer punto e final ao noso periplo!

A dicir verdade, achamos todo do noso gusto: as nosas habitacións, a escola, a cidade… E, para non coñecermos ren de Norwich, ben que nos manexamos co transporte público, practicamente sen a axuda de ninguén! Hoxe pola mañá, tivemos unha primeira toma de contacto co training en lingua inglesa que imos recibir ao longo destas tres semanas; da man de Helen, unha profesora moi riquiña coa que estivemos practicando as nosas habilidades por medio de xogos e exercicios. E despois do xantar, gozamos dun tour guiado por Dan, o noso monitor local de actividades, para descubrir algúns dos lugares máis emblemáticos de Norwich, coma a catedral, unha casa pantasma reconvertida en scape room ou unha tenda de osiños de peluche artesáns; mais tamén para fichar puntos de interese nos que poder divertirnos cando non estemos na escola ou participando nun evento programado. Que non vai ser todo estudar!

Contámosvos máis na vindeira entrada, que isto non fixo máis que comezar! 😀

ESP: ¡Buenas noches, familias! Lo conseguimos: ¡por fin hemos llegado a Norwich! Después de un viaje por tierra y aire en el que recorrimos cientos de kilómetros, hemos sido capaces de aterrizar en esta pintoresca ciudad del este de Inglaterra. Nos despertamos muy temprano para estar a primera hora en Peinador y, tras haber localizado a nuestro monitor, de reunir a todo el equipo y de sacarnos una foto con Olga, la Concelleira Delegada de Educación, embarcamos en el primero de los dos aviones, en dirección a Madrid. Poner los pies en Barajas nos llevó poco más de una hora, donde tuvimos que efectuar una larga escala que, entre hablar y hablar con compañeros de otros grupos y pasear por las tiendas de duty free, no se hizo tan pesada. Pese a la advertencia sobre un posible retraso por cuestiones meteorológicas, nuestro segundo vuelo, esta vez rumbo a Londres, cumplió con el horario establecido y, alrededor de las siete de la tarde, hora británica, ya estábamos en el bus que finalmente nos condujo a Norwich; en compañía de Karen, una de las miembros de The English Experience, la academia donde vamos a entrenar durante nuestra primera semana de estancia, y Gavin, el driver. El agotamiento se hizo notar y, al que más y al que menos, le dio el sueño por el camino; ¡aunque sobre las diez conocimos a nuestras host families, que nos recibieron con los brazos abiertos y recogieron en coche para poner punto y final a nuestro periplo!

A decir verdad, hemos encontrado todo de nuestro agrado: nuestras habitaciones, la escuela, la ciudad… Y, para no conocer nada de Norwich, bien que nos manejamos con el transporte público, ¡prácticamente sin la ayuda de nadie! Hoy por la mañana, hemos tenido una primera toma de contacto con el training en lengua inglesa que vamos a recibir a lo largo de estas tres semanas; de la mano de Helen, una profesora muy maja con la que hemos estado practicando nuestras habilidades por medio de juegos y ejercicios. Y después de comer, hemos disfrutado de un tour guiado por Dan, nuestro monitor local de actividades, para descubrir algunos de los lugares más emblemáticos de Norwich, como la catedral, una casa fantasma reconvertida en scape room o una tienda de ositos de peluche artesanos; pero también para fichar puntos de interés en los que poder divertirnos cuando no estemos en la escuela o participando en algún evento programado. ¡Que no va a ser todo estudiar!

¡Os contamos más en la próxima entrada, que esto no ha hecho más que empezar! 😀

ENG: Good evening, dear families! We have made it: we have finally arrived in Norwich! After a trip through land and air in which we traveled hundreds of kilometers, we have been able to reach this picturesque city in the east of England. We woke up very early to be at Vigo airport first thing in the morning and, after having met our group leader, gathering the whole team and taking a picture with Olga, the Delegate Councilor for Education, we got in the first of the two planes, destination Madrid. Landing in Barajas took us a bit over an hour, where we had to make a long stopover that did not seem as tiresome, thanks to talking and talking with colleagues from other groups and walking through the duty free stores. Despite the warning about a possible delay due to weather issues, our second flight, this time destination London, met its expected schedule and, around seven in the evening, British time, we were already on the bus that finally took us to Norwich; in the company of Karen, one of the members of The English Experience staff, the academy where we are going to train for our first week, and Gavin, the driver. You could feel exhaustion in the air and we all fell asleep at some point; although about ten o’clock we met our host families, who welcomed us with open arms and picked us up to put an end to our journey!

Truth be told, we have found everything quite up to our liking: our rooms, the school, the city… And, considering we barely know about Norwich, we would say we manage to go places by public transport pretty well, almost without anyone’s help! This morning, we have had a first encounter with the English language training that we are going to receive during these three weeks; with the assistance of Helen, a very sweet teacher with whom we were practicing our skills through games and exercises. And after lunch, we have enjoyed a guided tour by Dan, our local activity leader, to discover some of the most emblematic places in Norwich, such as the cathedral, a ghost house turned into an escape room or an artisan teddy bear shop; but also to take note of locations of interest where we can have fun when we are not at school or partaking in a programmed event. It is not going to be all about studying! Is it?!

We will let you know more in the next post, as this is just getting started! 😀

avatar

Javier Riobó Toste

4 pensamientos en “Norwich (Ormiston), 18/09/2023: This is just getting started!

  1. Hola, Javier.
    Muchas gracias por mostrarnos vuestro día a día.
    Valororamos mucho el esfuerzo que esto te supone, y que sepas que para nosotros es una alegría recibir noticias.
    Seguir disfrutando y feliz viaje a tod@s.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *